1. Főoldal
  2. /
  3. Falugondnoki szolgálat

Falugondnoki szolgálat

Csanádalberti közigazgatási területén Falugondnoki Szolgálat működése 1998. januárjában indult el. 2004-óta a falugondnoki feladatot Makács László látja el szakmai program alapján.

 

Alapfeladatának minősül: közreműködés az étkeztetésben-, a házi segítségnyújtásban-, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása. Kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, míg közvetlen szolgáltatásnak minősül az ételszállítás önkormányzati intézménybe, az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

A háziorvossal együttműködve folyamatos a receptek felirattatása a rendszeresen gyógyszert fogyasztók részére, gyógyszertári beszerzés és a betegek részére házhoz szállítás. Igény szerint orvosi beutalással a betegek szakrendelésre, szűrővizsgálatra történő szállítása Makóra, Szegedre. Azokról az időskorú személyekről, akik önmaguk ellátására részben vagy egészben nem képesek gondoskodni és hozzátartozóik nincsenek vagy távol élnek, a különösen nehéz élethelyzetbe került emberek részére szintén házi segítséget nyújt a szolgálat.

 

További feladat, igény szerint havi alkalommal diszkont bevásárlás, heti két alkalommal a csanádalberti tanulóinkat angol órára szállítása, és különböző beszerzések. A szolgálat egy 8+1 személyes FORD Transit V363 Kombi Trend L2 típusú kisbusszal rendelkezik, mely 2015-ben Leader pályázati támogatásból került beszerzésre.

FALUGONDNOK:

Makács László

TELEFON:

06 62 650 310
06 20 444 8062

CÍM:

6915 Csanádalberti, Fő út 30.