1. Főoldal
  2. /
  3. Hírek, Pályázataink
  4. /
  5. Szennyvíz szippantás!!!

Tájékoztatás a lakossági folyékony hulladék szennyvíz ártalmatlanításáról,
a „szippantásról” Csanádalberti községben
A lakosság az igényeket/ bejelentéseket – a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges adatok megadásával -minden hó második hetének pénteki napján 10:00 óráig adhatja le a polgármesteri hivatalban az igénylőlap kitöltésével.
Az ingatlantulajdonost terhelő közszolgáltatás díj: 14.400 Ft. Közszolgáltató részére alkalmanként, számla alapján, a helyszínen kötelesek kiegyenlíteni.
Szippantás minden hónap harmadik csütörtöki napján lesz. (Adott hónapban a megkezdett hét csütörtöki napja is beletartozik.) Amennyiben nagyobb számú lakossági megrendelés érkezik, mint amennyi a Közszolgáltató által a csütörtöki napon ellátható, abban az esetben Közszolgáltató a megrendelések teljesítését a csütörtököt követő pénteki napon is folytatja.
A szolgáltatás teljesítésének meghiúsulása:
Ha az ingatlantulajdonos hibájából nem teljesül a szolgáltatás, Közszolgáltató írásban értesíti az ingatlantulajdonost, hogy a szolgáltatás teljesítésére megjelent, de elvégezni azt nem tudta, így különösen, ha nem tartózkodott az ingatlantulajdonos az ingatlanon. Ebben az esetben az értesítőn megadott elérhetőségen az ingatlantulajdonosnak újbóli megrendelést kell leadnia a Közszolgáltató részére.
A meghiúsult kiszállásért az ingatlantulajdonos részéről a Közszolgáltató felé alkalmanként 20.000 Ft összegű kötbér fizetendő, melynek esedékessége a meghiúsult kiszállást követő 15. nap.
Igy például, ha az ingatlantulajdonos a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket nem biztosítja, különös tekintettel az ingatlanra való akadálymentes, biztonságos bejutást, a legrövidebb útvonalon történő becsövezést a műtárgyig, és ha az aknafedő felnyitása, vagy a szolgáltatás elvégzése a közszolgáltató képviseletében eljáró személyek testi épségét veszélyezteti. (Az emésztőgödör vagy műtárgy fedelének felnyitása az ingatlantulajdonos kötelezettsége.)
Ha a Közszolgáltató hibájából nem teljesül a megrendelés, akkor a Közszolgáltató haladéktalanul értesíti az ingatlantulajdonost, meg kell jelölni a késedelem okát, várható mértékét, majd új időpontot kell egyeztetni.
Nem megfelelő útviszonyok, időjárási viszonyok esetén, illetve, ha a szolgáltatás elvégzése akadályba ütközik, így különösen, ha parkoló autók akadályozzák a teljesítést, ez a Közszolgáltató részére nem felróható oknak minősül, de tájékoztatja az ingatlantulajdonost és új időpontot egyeztetnek.
A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását megtagadhatja:
a) ha az ingatlan közút vagy magánút melletti telekhatára, vagy kerítése és a szennyvízgyűjtő berendezés távolsága meghaladja a 40 métert, vagy a jármú tartályának teteje és a szennyvíztároló fenékszintje közötti szintkülönbség a 8 métert meghaladja,
b) ha a szennyvíz veszélyes hulladéknak minősül,
c) ha a szennyvíz ismeretlen eredetű, annak veszélytelenségének megállapításáig,
d) ha a szennyvíz állaga olyan, amelyet a szállítójármű szivattyúja maximális terhelés mellett sem képes átszívni a szállítójármű tartályába,
e) ha a közszolgáltatói tevékenységet földrajzi okok miatt nem lehet elvégezni, az ingatlan a szállítójárművel biztonságosan nem megközelíthető.