1. Főoldal
 2. /
 3. Hírek
 4. /
 5. Babakötvény!

Kincstári Start-számla nyitás, Start-számla áthelyezés

 

Személyes megjelenés szükséges a Kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán és

 • december 31. napja után született gyermekek esetében a szülő, vagy hozzátartozó személy-azonosságának (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú gépjárművezetői engedély) és lakcímének igazolására szolgáló okmányok, továbbá a gyermek eredeti lakcímkártyájának vagy annak hiteles másolatának bemutatása, a gyermek neve és személyazonosító adatainak közlése, adóazonosító jelének ismerete;

 

 • január 1. napja előtt született gyermekek esetén a szülő vagy hozzátartozó és – a szülő egyetértő nyilatkozatával – a 16. életévét betöltött gyermek személyazonosságának és lakcímének igazolására szolgáló okmányok bemutatása, a gyermek neve és személyazonosító adatainak közlése, a gyermek eredeti lakcímkártyájának vagy annak hiteles másolatának bemutatása és eredeti adóigazolványának vagy azt igazoló hivatalos dokumentum bemutatása.

Ezen gyermekek Kincstári Start-számlájára a számlanyitást követő 30 napon belül legalább 25.000 forint befizetést kell teljesíteni. A 16. életévét betöltött gyermek számlanyitásához a szülő egyetértő nyilatkozata szükséges.

 

 • Hozzátartozói számlanyitás esetén szükséges közölni a családi pótlékra jogosult szülő személyazonosító adatait,a szerződésben nyilatkozni kell a gyermekkel fennálló hozzátartozói kapcsolatról,továbbá arról, hogy a szülő jogosult a gyermek után családi pótlékra. (Hozzátartozónak minősül többek között a szülő, nagyszülő, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér.)

 

A Start-számla Kincstárhoz való áthelyezéséhez szükséges intézkedésekről, az áthelyezés esetleges költségeiről tájékozódjon a Start-számla jelenlegi számlavezetőjénél.

 

A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő egyéb kérdésekben írásban kérhet felvilágosítást az alábbi címen:

 

E-mail: baba@allamkincstar.gov.hu

Budapest, 2020. szeptember

 

 

Csongrád-Csanád megyei igazgatóság

Állampénztári Iroda

Kincstári Start-számla

TiszteltÜgyfelünk!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Kincstári Start-értékpapírszámlán (a továbbiakban: Kincstári Start-számla) történő megtakarítás előnyeiről és a számlanyitáshoz, valaminta számlavezetéshez kapcsolódó információkról.

Csongrád-Csanád Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda elérhetősége:

6720 Szeged, Vár utca 5.

 

Számlavezetési és Értékkezelési Osztály információs vonalai:

 

Tel.: (+36-62) 488-411

Fax: (+36-62) 425-383

Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf.: 491.

E-mail cím:api.cso@allamkincstar.gov.hu

 

Nyitvatartási idő:

Hétfő                         8:00-16:00

Kedd                          8:00-16:00

Szerda                                    8:00-18:00

Csütörtök                  8:00-16:00

Péntek                                   8:00-14:00

 

A Kincstárwww.allamkincstar.gov.hu honlapján, illetve a WebKincstáron keresztül igénybe vehető kényelmi szolgáltatásaink:

 

 • Ügyfél-regisztráció – számlanyitás elősegítése
 • On-line időpontfoglalás

 

Honlapok és további elérhetőségeink:www.allamkincstar.gov.hu

www.allampapir.hu

https://webkincstar.allamkincstar.gov.hu/

 

Életkezdési támogatás és Start-számla

 

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Fétám tv.)lehetővé teszi Start-számla megnyitását bármely magyar állampolgárságú, Magyarországon lakóhellyel rendelkező gyermek számára,18. életévének betöltéséig.A Start-számlán nyilvántartott követelés illeték- és adómentes.

 

Az állam minden magyar állampolgárságú, Magyarországon lakóhellyel rendelkező,2005. december 31. napja után született gyermek számára egyszeri életkezdési támogatást – jelenleg 42.500,- forint – biztosít, amely a gyermek születését követően automatikusan a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) vezetett életkezdési letéti számlán kerül elhelyezésre.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek a 7. és 14. évben ismételt támogatásra – jelenleg 44.600,- forint – jogosultak.

 

Az életkezdési letéti számlán nyilvántartott összeg további befizetésekkel nem növelhető, erre a Kincstári Start-számlamegnyitása után van lehetőség.

 

A 2006. január 1. napja előtt született gyermekek nem jogosultak az egyszeri életkezdési támogatás összegére, de számukra is nyitható Kincstári Start-számla, melyre befizetések teljesíthetők.

 

A Kincstári Start-számlanyitása és vezetése díjmentes.

 

A természetes személyek általi befizetés összege után az állam évente további támogatást nyújt, mely a naptári évben befizetett összeg 10%-a, legfeljebb 6.000,- forint.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint a nevelésbe vett gyermekek a befizetések után további állami támogatásra jogosultak, mely évente a naptári évben befizetett összeg 20%-a, legfeljebb 12.000,- forint.

 

A természetes személyeken kívül a települési önkormányzat – saját hatáskörében meghatározott feltételekkel– szintén befizethet a gyermek Kincstári Start-számlájára, azonban ezen összegek tekintetében a befizetések után járó állami támogatás nem érvényesül.

 

Egy gyermek egyidejűleg csak egy Start-számlával rendelkezhet!

 

Kincstári Start-számla és Babakötvény

 

Speciálisan a Kincstári Start-számlára vásárolható Babakötvény egy olyan egyszerű és átlátható állampapír, amely kiemelkedő hozamot biztosít.

 

A befizetések automatikus Babakötvénybe történő befektetése lényegesen megkönnyíti a gyermek megtakarításainak kezelését.

 

 

A Babakötvény főbb jellemzői:

 

 • 1 forintos alapcímletű;
 • 19 éves futamidejű;
 • Változó kamatozású, az éves kamatozás mértéke az előző év átlagos fogyasztói árindexe, növelve 3% kamatprémiummal;
 • A kamatjóváírás sorozatonként eltérő lehet, annak időpontja az adott sorozatú Babakötvény Ismertetőjében és Nyilvános Ajánlattételében kerül meghatározásra;
 • A gyermek részére vásárolható Babakötvény sorozatát a gyermek születési éve határozza meg, mely folyamatosan, a futamidő végéig megvásárolható;
 • Automatikus befektetés lehetősége. Az új befizetések és a már Kincstári Start-számlán nyilvántartott befektetés után járó esedékes kamat összege automatikusan, a gyermek születési évéhez igazodó sorozatú Babakötvénybe kerül befektetésre, tőkésítésre.

 

A Babakötvény első sorozata kizárólag a 2014. január 31. napjáig született, Kincstári Start-számlával rendelkező gyermek részére vásárolható. A 2014. január 31. napja után született gyermekek részére a születési évükhöz igazodó, évente kibocsátásra kerülő 19 éves futamidejű Babakötvény vásárolható.

 

A számlanyitás éve nem befolyásolja a gyermek részére megvásárolható Babakötvény kondícióit, hiszen az minden esetben a gyermek születési évéhez igazodik, függetlenül a számlanyitás időpontjától.

 

A Babakötvény a számlatulajdonos 18. életévének betöltése napján,de legkorábban a számlanyitástól számított 3. év elteltével váltható vissza. Visszaváltás esetén a fiatal felnőtt részére a Kincstár a névértékkel és a felhalmozott kamatokkal növelt összeget fizeti ki, a jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

 

A 2013. december 1. napját megelőzően Start-számlára vásárolt Babakötvénytől eltérő állampapírok a Kincstári Start-számlán az adott állampapír lejáratáig kerülnek nyilvántartásra. A lejáratot követően, valamint a futamidő közbeni kamatok vonatkozásában a követelés automatikusan 2032/S sorozatú Babakötvénybe kerül befektetésre.

 

A korábban hitelintézeteknél vagy befektetési szolgáltatóknál megnyitott Start-számlák változatlan formában és kondíciók mellett fennmaradhatnak vagy szabadon áthelyezhetők a Kincstárhoz. Áthelyezés előtt mindenképpen érdeklődjön annak feltételeiről a jelenlegi számlavezetőnél.